Begroting 2020

Sociaal domein

BBV-indicatoren

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 6 Sociaal domein zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar)

2018

774

853,5

1.040,3

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

2015

1,45

1,55

1,70

Kinderen in armoede (% kinderen tot 18 jaar)

2015

6,58

7,8

8,62

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

2018

67,8

67,8

67,8

Jeugdwerkloosheid (%)

2015

1,52

1,72

2,15

Re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaar)

2018

30,5

25,2

10

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2018

10,4

10,8

10,7

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2018

1,1

1,2

1,0

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

2018

0,3

0,4

0,3

ga terug