Begroting 2020

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari

2018

2019

2020

Sociale structuur

Aantal inwoners

229.136

231.633

232.535

Inwoners < 20

45.826

45.806

46.275

Inwoners > 64 jaar

28.333

38.641

39.290

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.630

20.698

21.155

Inwoners 75-84 jaar

12.619

12.704

12.870

Inwoners 85 jaar e.o.

5.084

5.239

5.145

Aantal WW-uitkeringen

4.509

3.805

3.360

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1

6.869

6.485

6.190

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

938

938

938

Lengte waterwegen (in km)

123

123

123

Aantal woningen

109.089

110.287

112.500

Aantal bewoners per woning

2,10

2,10

2,07

% huurwoning

53

53

53

% eigen woning

47

47

47

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

ga terug