Begroting 2020

3a. Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en
instellingen heel direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de publieke en
politieke belangstelling. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de voorgestane wijzigingen met
betrekking tot de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2020.

ga terug