Begroting 2020

10. Subsidies

Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.

Subsidieontvanger      

Taak-
veld

Subsidie 2019
(x €1.000)

Subsidie 2020
(x €1.000)

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

469

478

Stichting Glow

3.4

758

773

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

101

103

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

18

18

Stichting Lichtjesroute

3.4

77

79

Stichting 18 September

3.4

53

54

Stichting Fakkeltocht

3.4

2

2

Koningsdag

3.4

101

103

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

-

925

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

105

86

Stichting Leergeld

4.3

497

507

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

245

250

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

21.567

21.998

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

202

206

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

202

206

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

101

103

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

407

410

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

136

139

Brabants Landschap

5.7

20

20

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

674

687

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

567

578

Stichting Kinderopvang Kluppluz

6.1

1.717

1.241

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

78

79

WIJeindhoven

6.2

30.442

30.841

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

 in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

 510

 189

 321

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

 2.661

 1.831

 830

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

 906

 251

 655

Parktheater Eindhoven N.V.

 2.012

 631

 1.381

Coöperatieve vereniging Natlab

 616

 231

 385

Stichting Popei

 360

 150

 210

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw         
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.

3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

ga terug