Begroting 2020

7. Reserves en voorzieningen

Reserves

Staat van reserves

2114 Reserve Eigen Kapitaal *

102.251

8.462

12.786

97.927

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

2020 Reserve Volkshuisvesting

36

0

25

11

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

71

0

0

71

2116 Saldireserve specifiek

2.572

18.828

11.974

9.426

2124 Reserve internationale school

5.069

428

1.067

4.430

2131 Reserve bodemsanering

78

332

410

0

2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

1.308

0

0

1.308

2136 Reserve GroenVoorz

5

0

0

5

2166 Reserve buurtsportcoaches

693

16

252

457

2185 Reserve Opkomst verkiezingen

29

11

0

40

2190 Reserve Burgerzaken

258

447

307

398

2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

2.400

111

0

2.511

2277 Reserve WKO Botenlaan

101

17

0

118

2282 Reserve circulaires gemeentefonds

100

0

100

0

2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken

320

0

0

320

2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

1.075

0

50

1.025

2304 Reserve voorbereid.krediet investeringen

1.408

425

0

1.833

2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

383

144

250

277

2308 Reserve reserveringen 2016

3

72

75

0

2314 Reserve VVE

1.354

0

0

1.354

2315 Reserve reserveringen 2018

6.418

0

0

6.418

2316 Reserve knooppunt XL

1.411

0

214

1.197

Totaal bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

25.092

20.831

14.724

31.199

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

2040 Reserve huisvesting onderwijs

7.065

0

969

6.096

2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling

17.599

3.515

2.194

18.920

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

802

232

232

802

2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu

1.035

350

350

1.035

2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven

478

291

0

769

2287 Reserve financieringsfonds MIP

25.939

5.094

3.722

27.311

2296 Reserve Revolving fund monumenten

1.269

0

0

1.269

2305 Reserve groot onderhoud

22.775

0

0

22.775

2311 Reserve CO2-reductie

118

0

0

118

2319 res. vastgoed eigenaarsonderhoud

10.292

0

0

10.292

2320 res.onderwijshuisv.eigenaarsonderhoud

1.394

0

0

1.394

2321 res.sport gebruikersonderhoud

2.660

0

0

2.660

2322 res.SVGG planmatig onderhoud

3.901

0

0

3.901

2323 res.Biomassacentr.planmatig onderhoud

20

0

0

20

2324 res.Van Abbemuseum gebruikersonderh.

641

0

0

641

2325 Reserve Bomencompensatie

553

0

0

553

2326 Reserve Groencompensatie

28

0

0

28

2327 Reserve Mobiliteitsfonds

20

0

0

20

2328 Reserve Stimuleren energietransitie

0

667

0

667

totaal Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

96.590

10.149

7.467

99.272

Bestemmingsreserves met risicofunctie

2276 Risicoreserve PSV

3.479

330

0

3.809

2300 Reserve frictiekosten VRBZO

316

0

316

0

2313 Reserve risico's garanties geldleningen

4.105

35

0

4.140

totaal Bestemmingsreserves met risicofunctie

7.900

365

316

7.949

Totaal bestemmingsreserves

129.582

31.345

22.507

138.420

Totaal reserves

231.833

39.807

35.293

236.347

* Geplande onttrekking 2021: € 4,9 miljoen.

ga terug