Begroting 2020

Achtergrondinformatie indicatoren

Bij de programma's zijn doelenbomen opgenomen waarin de samenhang tussen onze doelen, effectindicatoren, prestaties en prestatieindicatoren is gevisualiseerd.

Over deze indicatoren is meer achtergrondinformatie beschikbaar middels een apart boekwerk (klik hiervoor op deze link).

ga terug