Begroting 2020

8. Investeringen

Bestaande investeringen

Staat van investeringen meerjarenbegroting 2020

Bestaande investeringen

Krediet

Realisatie t/m 2018

Planning 2019

Planning 2020

Planning 2021 en verder

Bedragen x € 1.000

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

2e Indoor sporthal

8.654

4.000

-

-

-

-

-

-

45

-

Biomassacentrale Meerhoven

9.863

6.609

6.922

4.318

537

453

1.302

919

1.102

919

De Effenaar

1.076

-

11.696

-

178

-

464

-

237

-

Dierenopvang

6.340

-

-

-

-

-

6.340

-

-

-

Hockeyaccommodatie GP

2.280

2.142

2.379

2.242

-

-

-

-

-

-

Ijssportcentrum

2.617

-

387

-

482

-

222

-

1.525

-

Indoor Sportcentrum

2.226

-

-

-

482

-

714

-

969

-

Muziekgebouw

1.644

-

-

-

249

-

383

-

1.012

-

Natlab

12.810

2.730

12.186

2.730

160

-

147

-

333

-

Ottenbad

5.185

-

231

-

540

-

1.036

-

3.317

-

Parktheater

4.224

-

20.296

-

693

-

1.835

-

1.473

-

Sporthallen

2.390

-

69

-

81

-

1.329

-

887

-

SV gem vastgoed

8.196

-

-

-

2.546

-

5.650

-

-

-

SVGG Abbe

992

-

254

-

266

-

455

-

17

-

SVGG Designhuis

2.292

-

-

-

-

-

-

-

2.292

-

SVGG gebouwoverstijgend

5.931

-

101

-

1.315

-

-

-

1.339

-

SVGG Mercado

6.114

-

-

-

155

-

4.985

-

-

-

SVGG NRE

1.350

-

124

-

186

-

-

-

1.040

-

SVGG Stadhuis

21.781

-

14.909

-

10.874

-

531

-

-

-

Tennishal EHV noord

5.650

1.510

-

-

-

-

-

-

-

-

Tongelreep

24.685

1.000

2.392

1.441

471

39

3.225

-

19.555

-

Van Abbemuseum

1.167

-

236

-

205

-

455

-

435

-

Vrije tijdsaccommodatie

3.917

-

-

-

374

-

1.715

-

1.490

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

10.117

-

14.515

135

2.460

-

2.352

-

3.808

-

Cameratoezicht

1.577

-

276

-

482

-

-

-

518

-

Netwerkcomponenten

3.693

-

836

-

1.203

-

317

-

1.148

-

Servercomponenten

3.396

-

1.513

-

144

-

-

-

1.500

-

Software

6.262

-

-

-

1.164

-

1.611

-

758

-

Stadspas

1.351

-

62

-

344

-

410

-

534

-

Werkplekinrichting

6.670

-

329

-

557

-

3.248

-

2.436

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

4.257

-

2.792

-

877

-

358

-

1.889

-

BS De Korenaar

4.849

-

3.387

-

1.461

-

-

-

-

-

BS De Troubadour

3.425

-

2.678

-

785

-

-

-

-

-

BS De Wegwijzer

3.650

-

3.298

-

352

-

-

-

-

-

BS Gunterslaer

4.045

-

12

-

45

-

4.000

-

-

-

BS Reigerlaan

1.620

-

1.465

-

156

-

-

-

-

-

BS 't Slingertouw

1.939

395

1.897

395

-

-

-

-

-

-

Christiaan Huygens college

17.964

-

-

-

7.000

-

10.964

-

-

-

Frankrijkstraat 79

3.120

-

3.028

-

92

-

-

-

-

-

Frits Philips lyceum-Mavo

16.449

-

16.450

-

-

-

-

-

-

-

Klimwijs

2.800

-

215

-

-

-

-

-

2.585

-

Lorentz Casimir lyceum

20.284

-

339

-

-

-

-

-

20.284

-

Novaliscollege

2.787

-

-

-

2.000

-

787

-

-

-

SCE Henegouwenlaan

22.933

-

-

-

11.000

-

11.933

-

-

-

Schoolgebouwen leegstaand, wissel

18.735

-

-

-

4.188

-

10.529

-

4.019

-

Spilcentrum Normandiëln

2.309

-

-

-

-

-

1.399

-

-

-

Spilcentrum weegschaalstraat

5.488

-

-

-

-

-

1.813

-

3.675

-

St Joris college

28.272

-

-

-

-

-

-

-

28.272

-

St Lucas

3.261

-

3.261

185

-

-

-

-

-

-

Van Maerlant lyceum

21.075

-

-

-

-

-

-

-

21.075

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

2.832

-

13.761

-

494

-

1.226

-

-

-

Gladheidsbestrijding

1.435

-

428

-

200

-

200

-

600

-

Parkeren

2.633

-

1.433

-

549

-

300

-

900

-

Speeltuinen

1.221

-

244

-

295

-

170

-

510

-

Werkplekinrichting

2.936

-

329

-

1.672

-

1.000

-

50

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

3.130

-

5.146

-

1.014

-

864

-

714

-

SPP Eindhoven noord

1.494

-

-

-

60

-

792

-

642

-

SPP Genneper parken

3.691

-

-

-

841

-

1.065

-

523

-

SPP genneper parken EVV

1.166

-

-

-

-

-

56

-

1.110

-

Wijksportparken

11.869

-

361

-

2.944

-

1.412

-

2.326

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

218

45

275

-

-

-

142

30

76

15

Bomen

1.800

600

-

-

700

300

500

100

600

200

Bruggen

1.471

-

713

264

1.382

0

-623

-264

-

-

Centrumgebied voorbereiding

1.724

4

1.504

4

220

-0

-

-

-

-

Fietspaden

1.777

373

1.244

312

272

-

261

61

-

-

Groen

14.695

1.956

5.200

1.551

3.501

401

2.584

58

3.417

-61

Roadmap licht

3.200

-

2.440

-

605

-

120

-

35

-

Verlichting

4.078

55

424

91

1.854

53

1.946

-

-27

2

Wegen

38.340

8.852

9.335

2.935

13.324

3.348

12.593

1.670

3.089

898

Overige investeringen < € 1 miljoen

550

300

203

149

71

-

-

-

-

-

Bushaltes

1.982

667

1.412

625

471

129

13

-

-

-

Challengevariant

86.683

70.415

12.817

10.605

13.296

13.125

21.555

21.555

41.915

25.129

HOV2

43.255

36.967

21.632

19.050

14.738

10.648

13.464

9.346

-6.579

-2.076

Verkeersregelinstallatie

10.301

985

3.556

530

3.627

306

2.018

264

1.151

-

Overige investeringen < € 1 miljoen

2.313

650

744

-239

1.369

323

200

-

-

-

Totaal bestaande investeringen maatschappelijk nut

213.624

122.019

61.711

36.000

55.949

28.621

54.863

32.863

43.816

24.092

Totaal bestaande investeringen

768.788

235.251

238.945

71.399

150.400

46.864

172.200

48.413

250.178

63.528

ga terug