Begroting 2020

Samenstelling van bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Eindhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.

Voor meer informatie over het bestuur, zie www.eindhoven.nl.ga terug