Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

BBV-indicatoren

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 5 Sport, cultuur en recreatie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Niet-sporters (%)

2016

48,7

46,6

44,0

ga terug