Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

  Sport

Het thema sport richt zich op het in beweging brengen van alle Eindhovenaren. Speerpunt hierbij is het mogelijk maken van beweging op een passende locatie en het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van taakveld 5.1 sportbeleid en activering. Naast de inzet van sportaccommodaties kiezen we ervoor de openbare ruimte nog beter voor sport en bewegen in te gaan zetten. We zetten in op het versterken van verenigingen, we werken  wijkgericht samen en dragen we bij aan het bevorderen van een gezonde levensstijl. Met sportevenementen en bijbehorende side events geven we sport een podium en dragen we bij aan een dynamische en aantrekkelijke stad om  te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen.

ga terug