Begroting 2020

Samenstelling van bestuur

Stijn Steenbakkers

Stijn Steenbakkers

Wethouder van economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport

  • Economie en vestigingsklimaat
  • Brainport: coördinatie Brainport Nationale Actieagenda en Regio Envelop
  • Arbeidsmarkt: talent, techniek en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Onderwijs: VVE, PO-VO, MBO/HBO, WO, inclusief IHP
  • Innovatie en digitalisering
  • Sport
  • Deelnemingen