Begroting 2020

Samenstelling van bestuur

Renate Richters

Renate Richters

Wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering

  • Maatschappelijke zorg en ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Welzijn en gezondheid
  • Armoede en schulden
  • Inburgering