Begroting 2020

Economie

BBV-indicatoren

BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 3 Economie zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:

Indicator

peiljaar

NL

100.000-
300.000

Eindhoven

Functiemenging (%)

2018

52,8

55,8

60,0

Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

2018

125,0

117,0

124,8

ga terug